Azərbaycan Respublikasının Prezidentinin sərəncamına əsasən yaradılan Azərbaycan İlahiyyat İnstitutu müasir tələblərə cavab verən ixtisas proqramları, Şərq incəsənətinə aid müxtəlif kursların təşkili, zəngin və müasir kitabxana-informasiya mərkəzi ilə 2018-ci ildən fəaliyyətə başlamışdır. Məzun və qonaqları İnstitutun məqsəd, missiya, dəyərləri və yeni tədris ilinin planı ilə tanışlıq məqsədi ilə yeni, çoxsəhifəli kataloq hazırlanmışdır.
Back to Top