2016-cı ildən ölkəmizdə İR sahəsinin dəyərini artırmaq, bu sahə üzrə işləyən və işləmək istəyən şəxsləri inkişaf etdirən və eyni zamanda Azərbaycanda bu sahənininkişafına dəstək göstərmək məqsədilə fəaliyyət başlayıb. Platforma üçün hazırlanan loqo, korporativ üslub və veb səhifəni təqdim edirik. Yaradılan abreviatura hər iki dildə dəyişilməz olaraq çıxış edir.
Back to Top