İnklüziv təhsil xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqların öz potensiallarına nail olma imkanını dəstəkləyir, xüsusi təhsil ehtiyacı olan uşaqlarda özünəinamı artırır və digər tipik inkişaf edən uşaqlarla bərabərhüquqlu edir. Layihənin icraçı təşkilatı olaraq RİİB Layihənin bütün vizual kommunikasiya tərtibatını bizə həvalə etdi. 
Hazırlanan simvolda “İnklüsiv Təhsil” teoremində yer alan iki sözün ilk həriflərində istifadə edilərək qucaq açan insan obrazı əks olunub. Obraz çoxalaraq, birlik, cəmiyyət, idarə formasında izah oluna bilən dizayn elementi əmələ gətirir. Nəticə etibarı ilə, ərsəyə gələn obyekt naxışı xatırladır. Loqo rəng müxtəlifliyi sayəsində pozitiv əhval ruhiyyə yaradır
Back to Top