Yerli siyasətdə təmsil olunan qadınlar üçün Liderlik Təlimat kitabçası
Liderlik təlimatı qadınların siyasi idarəçilikdə irəliçəkilməsi, bələdiyyə sistemində qadınların fəallığın artırılması mexanizmləri və ən yaxşı təcrübə haqqında məlumatları əks etdirir. Tərəfimizdən hazırlanan kitapça bu işi daha da asanlaşdırmaqla yanaşı, oxucuya motivasiya verir. Kitapçanın paraqraf başlıqları lider şəxsiyyətlərin fikirləri ilə başlayır. Tərkibin daha da rahat oxunması üçün kommunikasiya cədvəl və qrafik elementlər vasitəsilə qurulmuşdur. 
Təlimatın bələdiyyələrdə, yerli icra hakimiyyəti orqanlarında, ali təhsil ocaqların tələbələri, aspirantlara, elmi, sosial və hüquq sahəsində araşdırma edən şəxslər tərəfindən istifadə edilməsi planlaşdırılır.
Back to Top